Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin

Petr Bureš

Inovace učebního textu k předmětu Systém a evoluce vyšších rostlin staví na uplatnění systému vyšších rostlin vycházejícího z APG2 (Angiosperm Phylogeny Group - recentně uznávané uspořádání systému rostlin) se snahou o maximální možné zjednodušení a oporu molekulárního systému v pozorovatelných morfologických znacích modelově prezentovaných především na zástupcích středoevropské flóry.
Studijní materiál je aktuálně dostupný na http://www.sci.muni.cz/botany/bures/vysrost/vysrost.htm, kam jsou po zpracování průběžně ukládány aktualizované verze jednotlivých materiálů.

V průběhu podzimu 2010 až jara 2011 byly aktualizovány přednáškové materiály v těchto oblastech:
doplnění biologických poznatků v různých historických obdobích (antika, středověk, renesance);
metody systematické botaniky a základy botanické nomenklatury;
proces terestrializace rostlin (přechod na souš v prvohorách) ve světle moderních poznatků;
"mechorosty" - Anthocerotophyta (hlevíky), Marchantiophyta (játrovky) a Bryophyta (mechy);
oddělení Monilophyta (kapraďorosty, v aktuálním pojetí zahrnující kapradiny a přesličky);
nahosemenné rostliny (Gymnospermae);
krytosemenné rostliny z čeledí Melanthiaceae (kýchavicovité), Iridaceae (kosatcovité), Amaryllidaceae (amarylkovité), Poaceae (lipnicovité, trávy), Juncaceae (sítinovité), Asteraceae (hvězdnicovité), Apiaceae (miříkovité), Lamiaceae (hluchavkovité).

jarní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 21. 2.-20. 5.

Inovované výukové materiály byly využity při výuce v jarním semestru 2011; v inovaci dalších materiálů je průběžně pokračováno pro využití v dalších letech. V průběhu léta a podzimu 2011 byly aktualizovány přednáškové a studijní materiály v těchto oblastech:
oddělení Monilophyta: přesličky (Equisetopsida);
nahosemenné rostliny: jehličnany (Pinopsida), cykasy (Cycadopsida);
krytosemenné rostliny z čeledí Liliaceae (liliovité), Convallariaceae (konvalinkovité), Alliaceae (česnekovité), Cyperaceae (šáchorovité), Juncaceae (sítinovité), Amaryllidaceae (amarylkovité), Asteraceae (hvězdnicovité; v případě této rozsáhlé čeledi i dvou předchozích jde o pokračování práce započaté v předchozím období), Ericaceae (vřesovcovité), Caryophyllaceae (hvozdíkovité), Papaveraceae (makovité), Ranunculaceae (pryskyřníkovité), Chenopodiaceae (merlíkovité), Geraniaceae (kakostovité).
Pokračování aktualizace přednáškových materiálů během zimy a jara 2012:
kapraďosemenné rostliny;
vodní kapradiny - Salviniaceae;
přesličky - Equisetaceae;
jehličnany - Pinaceae a Taxaceae;
vývojově původní (bazální) krytosemenné rostliny - Amborellaceae, Nymphaeaceae, Piperaceae;
vývojově původní jednoděložné rostliny - Acoraceae;
vývojově odvozené jednoděložné rostliny - Juncaceae;
vývojově odvozené dvouděložné rostliny:
- lamiidová větev - Boraginaceae, Lamiaceae, Solanaceae;
- asteridová větev - Asteraceae, Campanulaceae.

jarní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 20. 2.-18. 5.

Inovované výukové materiály byly využity při výuce v jarním semestru 2012; souběžně byly připraveny nové verze písemných testů pro zkoušky z tohoto předmětu, obsahově korespondující s jeho aktuální náplní.

Během léta a podzimu 2012 byly dále aktualizovány přednáškové materiály v těchto oblastech:
vývojově původní jednoděložné rostliny (basal monocots), liliidová linie: Iridaceae, Amaryllidaceae;
vývojově odvozené jednoděložné rostliny, commelinidová linie: Juncaceae, Cyperaceae;
vývojově původní dvouděložné rostliny (basal eudicots) - Ranunculaceae, Papaveraceae;
pravé dvouděložné rostliny (core eudicots) - Caryophyllaceae;
vývojově odvozené dvouděložné rostliny - rosidová vývojová linie: Geraniaceae;
- rosidová větev (eurosids I, též fabidy): Salicaceae, Cucurbitaceae;
- malvidová větev (eurosids II): Rutaceae;
vývojově odvozené dvouděložné rostliny - asteridová vývojová linie:
- lamiidová větev (euasterids I): Rubiaceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Plantaginaceae, Solanaceae;
- asteridová větev (euasterids II, též campanulidy): Apiaceae;
historie systematické botaniky;
metody systematické botaniky.

V průběhu zimy a jara 2013 pokračovala práce na aktualizaci přednášek věnovaných teoretickému základu v úvodních lekcích i konkrétním skupinám rostlin, jejichž popis a vývojové vztahy jsou hlavní částí náplně předmětu.
Pro přípravu výuky je využita stěžejní literatura pro tento předmět: Flowering plants a devítidílná série The Families and Genera of Vascular Plants.

Během uvedeného období byly aktualizovány přednáškové materiály v těchto oblastech:
plavuně - Lycopodiales, vranečky - Selaginellales, šídlatky - Isoëtales;
prutníky - Psilotales, přesličky - Equisetales, tropické Marattiales;
kapradiny - Polypodiales, Salviniales;
pranahosemenné - Progamnospermales;
vývojově původní (bazální) krytosemenné rostliny;
vývojově původní jednoděložné rostliny (basal monocots): Araceae;
vývojově původní (bazální) dvouděložné rostliny (basal eudicots);
vývojově odvozené dvouděložné (euasterids II, též campanulidy): Campanulaceae, Apiaceae.

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

Inovované výukové materiály byly využity při výuce v jarním semestru 2013.
Studijní materiál je aktuálně dostupný na http://www.sci.muni.cz/botany/bures/vysrost/vysrost.htm, kam jsou po zpracování průběžně ukládány aktuální verze jednotlivých materiálů.

Předměty