Základy parazitologie a Základy parazitologie - cvičení

Eva Řehulková

Inovace přednášky Základy parazitologie spočívá v aktualizaci a zkvalitnění prezentace, a to především formou doplnění o nový obrazový materiál. Struktura přednášek bude postupně upravována a doplňována digitálními fotografiemi ze sbírky učitele, nově pořizovanými videosekvencemi živého materiálu a skeny polygrafických předloh.
Součástí plánované inovace je digitalizace diapozitivů z atlasu k výuce lékařské parazitologie: Herman Zaiman (1986): A pictorial presentation of parasites. Mercy hospital, Valley city, N.D. 58072. Tato sbírka obsahuje více než 2000 diapozitivů parazitů (včetně vektorů), které nejsou systematicky seřazeny. Proto je třeba jejich roztřídění a výběr podle potřeb výuky.

Cílem inovace cvičení je zavedení nových přístupů do cvičení tak, aby co možná nejvíce seznámilo studenty s obsahem učiva představeným v rámci přednášek.
Jedním z prvořadých úkolů je doplnění sbírek trvalých, suchých a lihových preparátů s parazitickými prvoky, helminty a členovci. Důraz bude kladen především na výběr těch zástupců, na kterých lze dobře demonstrovat různé morfologické tvary a struktury specifické pro jednotlivé taxony a systematické skupiny. Nedílnou součástí těchto sbírek je také fotografická dokumentace mikroskopických preparátů, která bude sloužit především jako vodítko pro vlastní práci studentů (virtuální preparáty, atlasy pro účely cvičení). Novým přístupem je zavedení demonstrace parazitů na nativních mikroskopických preparátech (prvoci, monogenea, hlístice, motolice, atd.) nebo v živém stavu (pijavky, klíšťata atd.).

podzimní semestr 2010, výuka realizována v průběhu semestru 20. 9.-22. 12.

V průběhu semestru byla v rámci předmětu Základy parazitologie provedena tato práce:
úprava a aktualizace textů přednášek ke skupině Annelida, Crustacea, Acarina, Protozoa
digitalizace diapozitivů z atlasu A pictorial presentation of parasites - část Protozoa
Pro inovaci náplně cvičení byla v období do prosince 2010 realizována tato práce:
příprava fixačních a barvicích roztoků, které budou využity při tvorbě trvalých preparátů;
sběr a fixace parazitologického materiálu z parmy obecné a kapra obecného (zástupci skupin Trematoda, Cestoda, Acanthocephala, Crustacea);
tvorba trvalých preparátů: barvení (železitý acetokarmín, Gomoriho trichom) nafixovaného materiálu (druhy Pomphorhynchus laevis, Khawia sinensis, zástupci rodů Diplostomum, Clinostomum a Argulus) a jeho montování do kanadského balzámu;
tvorba trvalých preparátů: montování blech (Ctenocephalides canis), všenek (Goniocotes gallinae) a kleštíka včelího (Varroa destructor) do kanadského balzámu.
Inovace náplně cvičení v průběhu roku 2011:
popis trvalých preparátů Clinostomum sp., Diplostomum sp., Khawia sinensis, Ctenocephalides canis, Goniocotes gallinae, Varroa destuctor, zčásti připravených již v podzimním období;
sběr, fixace a barvení monogeneí Macrogyrodactylus polypteri, Benedenia sp. a tvorba trvalých preparátů těchto druhů (zalití do kanadského balzámu);
sběr a fixace vrtejšů (Acanthocephalus sp.) a tasemnic (Khawia sp.) ze střeva cejnů, barvení nafixovaných tasemnic, tvorba trvalých preparátů těchto druhů (zalití do kanadského balzámu, čištění a popis preparátů).
sběr a fixace zástupců skupin Acanthocephala a Trematoda z parmy obecné a Trematoda z ostroretky stěhovavé;
barvení nafixovaných vrtejšů (Acanthocephala) a jejich zalití do kanadského balzámu, po zaschnutí čištění preparátů od přebytečného balzámu a popis;
montování klíšťat (Ixodes ricinus) v různých vývojových stadiích do kanadského balzámu, po zaschnutí čištění preparátů od přebytečného balzámu a popis;
čištění, příprava štítků a popis preparátů parazitů ze skupin Monogenea, Digenea a Cestoda.

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.-22. 12.

V průběhu zimy a jara 2012 doplnění výukových materiálů k dalšímu využití v přednášce Základy parazitologie:
digitalizace diapozitivů z atlasu A pictorial presentation of parasites (Herman Zaiman, 1986)
focení zástupců skupin Monogenea, Trematoda a Cestoda z trvalých preparátů, grafická úprava fotografického materiálu
Pro inovaci náplně cvičení bylo v tomto období provedeno:
čištění a štítkování trvalých preparátů parazitů ze skupiny Cestoda (tasemnice).
příprava barviva IAC (železitý acetokarmín) a barvení tasemnic rodu Khawia z kaprů a karasů
sběr a fixace vrtejšů (Neoechinorhynchus rutili) a tasemnic (Caryophyllidae) z plotic a cejnů
barvení vrtejšů a tasemnic z plotic a cejnů, zalití do kanadského balzámu
sběr vajíček roupa dětského (Enterobius vermicularis)

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

V průběhu semestru bylo v rámci předmětu Základy parazitologie provedeno:
pořízení fotografií trofozoitů a cyst měňavek rodu Acanthamoeba
Inovované výukové materiály jsou studentům k dispozici v informačním systému MU.
Pro inovaci náplně cvičení byla v období léta a podzimu 2012 realizována tato práce:
příprava fixáží (4% formaldehyd, 70% ethylalkohol, GAP) a dalšího materiálu (podložní a krycí skla, Petriho misky, krabičky na preparáty) pro terénní sběr parazitů z ryb (Barbus barbus, B. meridionalis, Chondrostoma spp.) odchycených v oblasti Marseille (Francie)
focení, sběr a fixace helmintů (Acanthocephala, Cestoda, Nematoda) a vrtejšů (Pomporhynchus) z uvedených ryb, barvení vrtejšů železitým acetokarmínem a montování do kanadského balzámu
sběr a fixace pijavek (Piscicola geometra) z karasů
zalití různých vývojových stadií klíšťat (Ixodes ricinus) do kanadského balzámu
tvorba preparátů (barvení železitým hematoxylinem dle Heidenheina + Gomoriho trichrom) měňavek Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, Entamoeba coli, Iodamoeba butschlii, čištění a popis těchto preparátů

Při cvičení je využita aktuálně pořízená mikroskopická technika (viz u předmětu Biologická technika) včetně vybavení pro měření mikroskopických struktur.

V průběhu zimy a jara 2013 byla pro doplnění výukových materiálů k dalšímu využití v přednášce Základy parazitologie realizována tato práce:
digitalizace diapozitivů z atlasu A pictorial presentation of parasites (Herman Zaiman, 1986)
Pro inovaci náplně cvičení bylo v tomto období provedeno:
čištění a štítkování trvalých preparátů různých vývojových stadií klíšťat (Ixodes ricinus)

Fotogalerie předmětu

Předměty