Obhájené práce

Diplomové práce: 2018-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny: bakalářky | riga | dizertačky | habilitace

Habilitační práce

  2017

  • (bot.) Těšitel Jakub: Ecology of (hemi)parasitic plants.

  2016

  • (zool.) Schenková Jana: Ekologie opaskovců : variabilita druhové skladby, habitatové preference a odpovědi na gradienty prostředí máloštětinatců a pijavic.

  2015

  • (zool.) Bartonička Tomáš: Parazitace štěnicemi u netopýrů a člověka.
  • (zool.) Vidlička Ľubomír: Vybrané aspekty z etológie a taxonómie švábov (Blattaria).
  • (zool.) Zukal Jan: Netopýři a úkryty : poznatky ze studia letounů (Chiroptera) v oblasti Moravského krasu.

  2014

  • (zool.) Bogusch Petr: Fylogeneze a ekologie žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata).

  2013

  • (zool.) Ševčík Jan: Biosystematické studie dvoukřídlého hmyzu (Diptera) vázaného na houby (Fungi), se zaměřením na skupinu Sciaroidea (Diptera).

  2012

  • (bot.) Mráz Patrik: Význam polyploidie, hybridizácie a asexuálneho rozmnožovania v evolúcii cievnatých rastlín.

  2010

  • (zool.) Horsák Michal: Ekologie slatiništních měkkýšů : variabilita druhové bohatosti a skladby, historický vývoj a koincidence s vegetací.

  2009

  • (bot.) Lososová Zdeňka: Diverzita synantropní vegetace České republiky
  • (bot.) Tichý Lubomír: Formalizovaný přístup ke klasifikace vegetace a parametrizaci vegetačních typu

  2004

  • (zool.) Ďuriš Zdeněk: K systematice a rozšíření vybraných skupin mořských korýšů Atlantského a Indického oceánu.
  • (zool.) Řehák Zdeněk: Distribuce a ekologie netopýrů se zaměřením na území Moravy.

  2003

  • (zool.) Macholán Miloš: Genetická proměnlivost a evoluce drobných savců.

  2002

  • (zool.) Pekár Stanislav: Využitie pavúkov a iných predátorov v ochrane před škodcami.

  2001

  • (zool.) Lusk Stanislav: Rybí osídlení hydrologického systému řeky Dyje (Vývoj, současný stav, prognóza).

  1999

  • (zool.) Gelnar Milan: Monogenea (Vybrané aspekty biologie a ekologie).

  1993

  • (zool.) Sukop Ivo: Vliv vodohospodářských úprav na jižní Moravě na rozvoj vodních biocenoz bezobratlých živočichů v inundačním území řeky Dyje.

  1974

  • (zool.) Gaisler Jiří: Příspěvek k systematice a ekologii netopýrů palearktu.