Obhájené práce

Diplomové práce: 2020 | 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny práce: bakalářské | rigorózní | dizertační | habilitační

Habilitační práce

2019

 • (zoologie) Nekola Jeffrey Clark: Interdisciplinary investigations into the nature of ecology and evolution.

2017

 • (botanika) Těšitel Jakub: Ecology of (hemi)parasitic plants.

2016

 • (zoologie) Schenková Jana: Ekologie opaskovců : variabilita druhové skladby, habitatové preference a odpovědi na gradienty prostředí máloštětinatců a pijavic.

2015

 • (zoologie) Bartonička Tomáš: Parazitace štěnicemi u netopýrů a člověka.
 • (zoologie) Vidlička Ľubomír: Vybrané aspekty z etológie a taxonómie švábov (Blattaria).
 • (zoologie) Zukal Jan: Netopýři a úkryty : poznatky ze studia letounů (Chiroptera) v oblasti Moravského krasu.

2014

 • (zoologie) Bogusch Petr: Fylogeneze a ekologie žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata).

2013

 • (zoologie) Ševčík Jan: Biosystematické studie dvoukřídlého hmyzu (Diptera) vázaného na houby (Fungi), se zaměřením na skupinu Sciaroidea (Diptera).

2012

 • (botanika) Mráz Patrik: Význam polyploidie, hybridizácie a asexuálneho rozmnožovania v evolúcii cievnatých rastlín.

2010

 • (zoologie) Horsák Michal: Ekologie slatiništních měkkýšů : variabilita druhové bohatosti a skladby, historický vývoj a koincidence s vegetací.

2009

 • (botanika) Lososová Zdeňka: Diverzita synantropní vegetace České republiky
 • (botanika) Tichý Lubomír: Formalizovaný přístup ke klasifikace vegetace a parametrizaci vegetačních typu

2004

 • (zoologie) Ďuriš Zdeněk: K systematice a rozšíření vybraných skupin mořských korýšů Atlantského a Indického oceánu.
 • (zoologie) Řehák Zdeněk: Distribuce a ekologie netopýrů se zaměřením na území Moravy.

2003

 • (zoologie) Macholán Miloš: Genetická proměnlivost a evoluce drobných savců.

2002

 • (zoologie) Pekár Stanislav: Využitie pavúkov a iných predátorov v ochrane před škodcami.

2001

 • (zoologie) Lusk Stanislav: Rybí osídlení hydrologického systému řeky Dyje (Vývoj, současný stav, prognóza).

1999

 • (zoologie) Gelnar Milan: Monogenea (Vybrané aspekty biologie a ekologie).

1993

 • (zoologie) Sukop Ivo: Vliv vodohospodářských úprav na jižní Moravě na rozvoj vodních biocenoz bezobratlých živočichů v inundačním území řeky Dyje.

1974

 • (zoologie) Gaisler Jiří: Příspěvek k systematice a ekologii netopýrů palearktu.