Obhájené práce

Diplomové práce: 2020 | 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny práce: bakalářské | rigorózní | dizertační | habilitační

Diplomové práce 1989 - 1980

1989

 • (botanika) Ondráčková Zdeňka: Floristická studie území na severozápadním okraji Ždánického lesa
 • (zoologie) Fiala Michal: Dynamika makrozoobentosu řeky Jihlavy u Hrubšic.
 • (zoologie) Gabriel Evžen: Půdní synusie vířníků.
 • (zoologie) Grycová Simona: Rozšíření, potrava a parazitofauna našich hadů.
 • (zoologie) Hirtová Miroslava: Biologie hltanovky bahenní Herpobdella octoculata (Linné)
 • (zoologie) Ježek Pavel: Problematika měkkýšů ve výuce na základní a střední škole
 • (zoologie) Ježková Ivana: Modelování vlivu minimálních průtoků na makrozoobentos.
 • (zoologie) Klodner Miloslav : Vývojové cykly motolic čeledi Echinostomatidae v ČSSR.
 • (zoologie) Knápková Jana: Prvoci ve výuce na základní škole a gymnáziu.
 • (zoologie) Kopún Petr: Helmintofauna měkkýšů čeledi Hydrobiidae v ČSSR.
 • (zoologie) Nogolová Ivana: Parazitologický výzkum dětských pískovišť v ČSSR.
 • (zoologie) Štroufová Zuzana: Příspěvek k poznání počáteční letové aktivity u netopýrů.
 • (zoologie) Uhrová Yvonne: Význam mravence Monomorium pharaonis (L.) a boj proti němu.
 • (zoologie) Vančura Roman: Helmintofauna vodních bezobratlých v ČSSR (mimo měkkýšů).

1988

 • (botanika) Cesar Robert: Červené knihy a ochrana fytogenofondu
 • (botanika) Piňosová Jana: Floristické poměry povodí Trhonického potoka jihovýchodně od Jimramova
 • (botanika) Pluhař Viktor: Florografická studie okolí Střílek
 • (botanika) Strnadová Naděžda: Změny ve vegetaci a květeně vybraného území jihovýchodně od Znojma
 • (botanika) Tyl Jiří: Florografická studie povodí Jestřabického potoka území severně od Kyjova
 • (zoologie) Bohatcová Blanka: Biologie blešivce potočního Gammarus fossarum (Koch).
 • (zoologie) Dunčová Věra: Hydrobiologický výzkum lesního potoka na území Velké ceny ČSSR s ohledem na čistotu vody.
 • (zoologie) Lopatová Magda: Rozšíření sladkovodních měkkýšů na Moravě a jejich význam jako mezihostitelů motolic.
 • (zoologie) Tomášková Zuzana: Identifikace cerkarií s použitím výpočetní techniky.

1987

 • (botanika) Burešová Jana: Ohrožené druhy cévnatých rostlin v Brtnické pahorkatině /mezi Radonínem, Stonařovem a Heralticemi/, jejich biologie a ochrana
 • (botanika) Černá Helena: Floristická studie území poblíž obce Drietoma
 • (botanika) Čvandová Petra: Florografická studie území západně od Vírské přehrady
 • (botanika) Holubová Jitka: Florografická studie území JV od Chrudimi
 • (botanika) Kalhousová Kateřina: Florografická studie povodí Ozničky /JZ od Valaškého Meziříčí/
 • (botanika) Kalousová Zdeňka: Floristická studie povodí Libochovky a Haldy západně od Tišnova
 • (botanika) Konířová Iva: Vývoj poznatkové soustavy a pojmů ve výuce biologie kapradin, přesliček a plavuní
 • (botanika) Nováková Miroslava: Floristická studie Valašského Meziříčí a okolí
 • (botanika) Purketová Alena: Florografická studie povodí Opatovického potoka
 • (botanika) Roušová Jitka: Erysiphe martii Léveillé
 • (botanika) Skýpalová Zdeňka: Florografická studie povodí potoka Kateřinka /SZ od Vsetína/
 • (botanika) Zehnulová Hana: Florografická studie některých lokalit na západním a jihozápadním obvodu Brna
 • (botanika) Žáková Jarmila: Studie o některých druzích rodu Uncinula
 • (zoologie) Bartošová Iveta: Problematika helmintů a její využití ve výuce na základní škole a gymnáziu.
 • (zoologie) Botková Alena: Rozšíření, potrava a parazitofauna našich ocasatých obojživelníků.
 • (zoologie) Burianová Daniela: Parazité trávicí soustavy člověka.
 • (zoologie) Hlobilová Vlasta: Příspěvek k poznání potravy sovy pálené (Tyto alba) ve střední Evropě.
 • (zoologie) Jedlička Ivo: Helmintofauna a potrava u zástupců řádu ciconiiformes.
 • (zoologie) Krpal Jaroslav: Statistické zhodnocení rozšíření makrozoobentosu v povodí Vltavy.
 • (zoologie) Matulová Hana: Chov papoušíka růžohrdlého(Agapornis roseicollis) a jeho kulturně výchovné využití v Zoologické zahradě města Brna.
 • (zoologie) Nepraš Roman: Početní vývoj populace vrápence malého (Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800) v Jihomoravském kraji.
 • (zoologie) Surý Karel: Úloha sladkovodních měkkýšů ve vývojových cyklech motolic.
 • (zoologie) Vaněrková Šárka: Příspěvek k poznání potravy sovy pálené (Tyto alba) v Severním Alžírsku ve srovnání s poměry ve střední Evropě.
 • (zoologie) Viklická Jitka: Kvalita vody malého potoka v městské aglomeraci.
 • (zoologie) Vlčková Jana: Biologie berušky vodní - Asellus aquaticus (L.) a její význam ve vodních ekosystémech.
 • (zoologie) Vyorálková Zuzana: Helmintofauna a potrava ptáků řádu Anseriformes v ČSSR.

1986

 • (botanika) Baroušková Hana: Florigrafická studie horního toku říčky Kyjovky ve Chřibech
 • (botanika) Bureš Petr: Floristická studie území jihovýchodně od Hlinska v Čechách
 • (botanika) Crlíková Věra: Floristická studie části území v okolí Znojma
 • (botanika) Čermák Jiří: Floristická studie území mezi obcemi Lánov a Černý Důl v podkrkonoší
 • (botanika) Frühaufová Renata: Floristický průzkum jižní části klidové oblasti Podkomorské lesy
 • (botanika) Hetešová Zuzana: Floristické poměry území jihozápadně od Ivančic
 • (botanika) Hyclová Milada: Floristická studie údolí Bobravy mezi Tetčicemi a Anenským mlýnem
 • (botanika) Janoušková Jitka: Erysiphe aquilegiae de candolle ex mérat A E. hyperici (Walroth) Blumer
 • (botanika) Javorský Jiří: Floristická studie území severovýchodně od Skutče
 • (botanika) Kočí Karel: Dynamika tvorby a rozkladu organické hmoty ve vybraných společenstvech chko Jeseníky
 • (botanika) Koláčková Lenka: Pozorování a pokusy ve vyučování přírodopisu (botanice) 5. ročníku zš
 • (botanika) Křivánková Naďa: Současný stav ovlivnění vegetace Pavlovských vrchů chovem koz bezoárových a muflonů
 • (botanika) Luňáčková Jana: Erysiphe polygoni de candolle ex saint-amans
 • (botanika) Navrátilová-Bartoníková Jana: Floristické poměry Rosošného potoka a horního toku Bystřičky v Hostýnských vrších
 • (botanika) Palatka Stanislav: Floristická studie části území v okolí Znojma
 • (botanika) Podhorská Jana: Floristická studie povodí Hodonínky u Štěpánova nad Svitavou
 • (botanika) Sedlářová Dana: Floristická studie chráněné přírodní památky "Biskoupský kopec" a přilehlého území
 • (botanika) Virgovičová Kamila: Erysiphe convolvuli de candolle ex st.-amans a Erysiphe eruchetiana Blumer
 • (botanika) Zachoval František: Floristické poměry ve státní přírodní rezervaci Moravský kras-střed
 • (zoologie) Dominik Pavel: Základní chemické a biologické poměry rybníka s kaprokachním hospodářstvím.
 • (zoologie) Gruna Otto: Vývojové cykly motolic ve výuce na střední škole.
 • (zoologie) Herrmann Rostislav: Příspěvek k etologii daňka evropského (Dama dama L., 1758) v oborovém chovu.
 • (zoologie) Horák Jaroslav: Biologie a ekologie dřevokazných mravenců.
 • (zoologie) Kučera Karel: Struktura a dynamika makrozoobentosu úseku řeky Jihlavy u Hrubšic.
 • (zoologie) Lustig Roman: Kvalita vody Jedovnického potoka v Moravském krasu.
 • (zoologie) Mášová Hana: Krevní cizopasníci člověka ve výuce na základní škole a střední škole.
 • (zoologie) Nádeníčková Eva: Střevní cizopasníci člověka ve výuce na základní škole a střední škole.
 • (zoologie) Nytrová Iva: Hlodavci (Rodentia) - výzkum v ČSSR a materiál na katedře.
 • (zoologie) Sečkařová Darina: Parazitofauna ryb jižní Moravy.
 • (zoologie) Spitzer Tomáš: Metacerkarie bezobratlých jižní Moravy.
 • (zoologie) Šimůnková Helena: Rozšíření, potrava a parazitofauna ještěrek Moravy.
 • (zoologie) Šmeralová Zdeňka: Vývoj larev řádu Strigeidida ve druhém mezihostiteli.
 • (zoologie) Vlach Ivo: Ryby ve vodách brněnské aglomerace.

1985

 • (botanika) Freislerová Taťána: Floristické poměry povodí potoka Porubky západně od Poruby
 • (botanika) Frendlovská Alena: Floristické poměry povodí potoka Vápovky severně od Nové Říše
 • (botanika) Kutá-Podgorská Hana: Rozšíření druhů Aruncus vulgaris Rafin. a Geum rivale L. v ČSSR
 • (botanika) Lachmanová Lenka: Synantropní vegetace železničních těles
 • (botanika) Schovancová Jitka: Floristická studie luční vegetace klidové oblasti rakoveckého údolí záchranný výzkum
 • (botanika) Stesková Dana: Florografická studie území severovýchodně od Hodonína
 • (botanika) Šimčíková Lenka: Floristická studie vybraného území v okolí Valašského Meziříčí
 • (botanika) Zemanová Vladimíra: Rozšíření druhů Parnassia palustris L. a Dictamnus albus v ČSSR
 • (zoologie) Berková Nataša: Problematika nematod a její využití ve výuce na základní škole a gymnáziu.
 • (zoologie) Chromcová Alena: Návaznost obecně biologického závěru na výuku přírodopisu v 5.- 7. ročníku ZŠ.
 • (zoologie) Danielová Eva: Problematika cizopasných prvoků ve výuce na střední škole.
 • (zoologie) Demlová Hana: Makrozoobentos řeky Opavy před vtokem do Odry.
 • (zoologie) Hečová Miroslava: Cizopasní členovci ve výuce na základní a střední škole.
 • (zoologie) Horáková Dagmar: Ověření účinnosti výchovně vzdělávacího procesu ve výuce biologie člověka na ZŠ.
 • (zoologie) Hromada Jaroslav: Úloha listožravých živočichů ve vodních ekosystémech na příkladu berušky vodní - Asellus aquaticus (L.).
 • (zoologie) Kraus Zdeněk: Využití druhů čeledi Carabidae pro bioindikaci kvality přírodního prostředí.
 • (zoologie) Křen Josef: Potravně ekologické vztahy a jejich vliv na helmintofaunu sojky obecné (Garrulus glandarius L.).
 • (zoologie) Mašková Eva: Úloha sladkovodních měkkýšů ve vývojových cyklech motolic.
 • (zoologie) Nedbal Pavel: Ekologický význam a funkce malého typu toku v městské aglomeraci.
 • (zoologie) Pavelka Oldřich: Rozšíření vranek v horní části povodí Vsetínské Bečvy.
 • (zoologie) Skývová Dana: Složení potravy a helmintofauna mláďat racka chechtavého (Larus ridibundus L.).
 • (zoologie) Tuček Petr: Hlavní škůdci ovoce v ČSSR.
 • (zoologie) Vavřač Antonín: Makrozoobentos a jeho vztah k čistotě vody v lesním potoce.
 • (zoologie) Žáčková Eva: Úloha bezobratlých jako druhých mezihostitelů motolic.

1984

 • (botanika) Brázdilová Miroslava: Floristická studie části území Českomoravské vrchoviny mezi obcemi Bystřice nad Pernštejnem, Vír, Štěpánov nad Svratkou
 • (botanika) Faltýsek Pavel: Rozšíření druhů rodu Boletinus a Suillus v ČSSR
 • (botanika) Hartl Pavel: Floristické poměry území severně od Moravské Třebové
 • (botanika) Hermanová Marcela: Floristická studie části území u Břeclavě
 • (botanika) Hüblová Marcela: Záchranný botanický výzkum na trase budoucí dálnice v úseku Tučapy-Brankovice
 • (botanika) Kasalová Ludmila: Rozšíření druhů rodu Gomphidus v ČSSR
 • (botanika) Kesslerová Vendulka: Floristická studie v katastru obcí Biskupice a Polichno u Luhačovic
 • (botanika) Krásenská Marcela: Rozšíření některých druhů rodu Incinula
 • (botanika) Malý František: Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry
 • (botanika) Mrázková Hana: Florografická studie území JZ od Letovic
 • (botanika) Pazourová Zdeňka: Floristické poměry státní přír. rezervace Staré Ransko, okolí školy a jejich využití v hodinách přírodopisu na zákl. škole
 • (botanika) Pernicová Lenka: Rozšíření Erysiphe heraclei v ČSSR
 • (botanika) Pešáková Dana: Srovnání výstrusů některých druhů muchomůrek
 • (botanika) Štětkářová Bronislava: Erysiphe graminis
 • (botanika) Trávníček Jiří: Floristické studie jižní části Veřovických vrchů
 • (botanika) Zatloukalová Hana: Floristický výzkum lesních louček na polesí Deštné v Orlických horách
 • (botanika) Zouharová Dáša: Floristické poměry okolí Protivanova ve vrcholové části Drahanské vrchoviny
 • (zoologie) Brázdil Jan: Význam skokana zeleného (Rana esculenta) v ČSSR jako hostitele motolic.
 • (zoologie) Houšková Lea: Vliv bentických živočichů na destrukci allochtonní organické hmoty v malém lesním toku. Část II. Fyzikálně-chemické faktory a dynamika makrozoobentosu.
 • (zoologie) Janyš Miroslav: Význam kuněk jako hostitelů cizopasníků.
 • (zoologie) Klementová Jana: Vliv mateřeské školy na rozvíjení poznání u dítěte předškolního věku.
 • (zoologie) Kubišta Zdeněk: Vliv bentických živočichů na destrukci allochtonní organické hmoty v malém lesním toku. I. Chemismus vody a dynamika listožravých skupin.
 • (zoologie) Kuczman Oto: Periodické tůně jižní Moravy, minulost a současný stav některých lokalit.
 • (zoologie) Kuczmanová Dana: Význam některých druhů vodních členovců na destrukci listové hmoty
 • (zoologie) Musil Zdeněk: Hlavní škůdci jabloní v ČSSR.
 • (zoologie) Obadálková Šárka: Vliv odpadních vod města Třince na zvířenu v řece Olši.
 • (zoologie) Pilátová Anna: Motolice a tasemnice cizopasící u člověka.
 • (zoologie) Plesnerová Zdenka: Cizopasné hlístice člověka.
 • (zoologie) Přívětivá Lenka: Ověření účinnosti výuky vybraných biologických pojmů v učivu přírodopisu v 6. ročníku ZŠ.
 • (zoologie) Saitzová Hana: Ověření účinnosti výuky vybraných biologických pojmů v přírodopisu 5. ročníku ZDŠ.
 • (zoologie) Šimčíková Drahomíra: Dorostový věk.
 • (zoologie) Zemanová Galina: Charakteristika přírodních poměrů státní přírodní rezervace Pouzdřanská step.

1983

 • (botanika) Andrejchová Hana: Floristické poměry okolí Kunžaku, Strmilova a Studené
 • (botanika) Bartoňová Vladimíra: Florografická studie území severně od Nového Města na Moravě
 • (botanika) Carbová Monika: Florografická studie území západně od České Třebové
 • (botanika) Čížek Vladimír: Problematika infragenerických taxonů rodu Salix L. z hlediska chemotaxonomických metod
 • (botanika) Dittrichová Alena: Floristické poměry povodí potoka protétajícího rybníky Horní a Dolní Mrzatec
 • (botanika) Dolníčková Jiřina: Floristická studie území na dolním toku Malé Bečvy
 • (botanika) Dvořáková Hana: Floristická studie části území mezi severním okrajem Vírské přehrady a Trhonicemi
 • (botanika) Ebergényiová Milena: Erysiphe graminis v ČSSR
 • (botanika) Hálková Jana: Floristické poměry okolí Strážnice
 • (botanika) Horníčková Ivana: Floristická studie části území mezi Moravským Pískem, Bzencem,Strážnicí, Přípozem a Veselím nad Moravou
 • (botanika) Jelínková Kristina: Floristické poměry okolí Brna-Žebětína
 • (botanika) Kabát Libor: Floristická studie povodí potoka Besénku severně od Lomničky u Tišnova
 • (botanika) Kobelková Marta: Floristická studie části území u Letovic
 • (botanika) Kotasová Dana: Spojení teorie s praxí ve výuce botaniky a pěstitelských prací v 5. ročníku zákl. školy
 • (botanika) Kravalová-Hrubcová Eva: Floristická studie jižních svahů Hostýnských vrchů
 • (botanika) Lukáš Petr: Rozšíření některých druhů rodu Erysiphe v ČSSR
 • (botanika) Mazancová Alena: Přírodovědecká výchovně vzdělávací činnost mimo vyuč. na zákl. škole
 • (botanika) Pospíšilová Dagmar: Microsphaera na dubech
 • (botanika) Slavíčková Jaroslava: Floristická studie části území mezi silnicí Bystřice nad Pernštejnem - Dolní Rožínka a říčkou Nedvědičkou
 • (botanika) Staněk Drahomír: Floristická studie části území Nenkovice, Stavěšice, Strážovice, Dražůvky a Želetice
 • (botanika) Tovaryšová Jitka: Rozšíření některých druhů rodu Incinula v ČSSR
 • (botanika) Václavek František: Rozšíření některých druhů rodu Erysiphe v ČSSR
 • (botanika) Veselý Zdeněk: Botanické a geologické práce v okolí Val. Meziříčí se zaměřením k výuce na zákl.škole
 • (botanika) Vývoda Lubomír: Rozšíření druhů rodu Phyllactnia v ČSSR
 • (zoologie) Bakalíková Blanka: Laboratorní chov a etologie pískomila mongolského (Meriones unguiculatus).
 • (zoologie) Chrobáková Zlata: Změny ve složení kutikuly v souvislosti s růstem metamorfosou hmyzu.
 • (zoologie) Cibulková Kateřina: Přírodní poměry a společenstva Holého kopce u Buchlovic.
 • (zoologie) Faruzel Tomáš: Potrava vranky pruhoploutvé v Černé Opavě.
 • (zoologie) Janíková Marcela: Statistické zhodnocení některých ekologických vztahů v tekoucích vodách.II. Konzumenti (Makrozoobentos).
 • (zoologie) Klaška Karel: Zoologické exkurze ve výuce biologie na střední škole.
 • (zoologie) Kopecká Zuzana: Období involučních změn u ženy z hlediska antropologického.
 • (zoologie) Löwyová Danuše: Toxikománie a duševní hygiena.
 • (zoologie) Matuška Jiří: Změny v obsahu a skladbě tkáňových lipidů během vývoje Dysdercus Koenigii (F.).
 • (zoologie) Mužíková Milada: Aktivita některých tkáňových enzymů během vývoje hmyzu.
 • (zoologie) Nováková Vanda: První člověk ve světle afrických nálezů.
 • (zoologie) Olejníček Ivan: Saprobiologická studie malého toku.
 • (zoologie) Robertová Jana: Změny látkového složení hmyzu v závislosti na některých faktorech.
 • (zoologie) Rýdelová-Hatalová Milada: Význam vodních bezobratlých pro vývoj helmintů.
 • (zoologie) Steska H.: Tesaříci (Cerambycidae) Gottwaldovska.
 • (zoologie) Sýkorová Marie: Statistické zhodnocení některých ekologických vztahů v tekoucích vodách I. Producenti.
 • (zoologie) Vondrušková Lenka: ABO (H) systém.
 • (zoologie) Žídek Radomír: Metabolismus bílkovin ve tkáních hmyzu.

1982

 • (botanika) Augustinová Marie: Florografická studie území východně od Havlíčkova Brodu
 • (botanika) Bulva Ivan: Floristická studie okolí Lubné u Litomyšle
 • (botanika) David Karel: Rozšíření některých druhů rodu Microsphaera v ČSSR
 • (botanika) Gebauerová Blažena: Floristické poměry povodí potoka Opusta západně od Hlučína
 • (botanika) Heroldová Marta: Biologie a fytocenologicko-ekologická charakteristika vybraných druhů z čeledi Orchidaceaeve Žďárských vrších
 • (botanika) Horňanský Jaroslav: Florografická studie povodí říčky Libochovky západně od Tišnova
 • (botanika) Houšková Ilona: Rozšíření některých druhů rodu Microsphaera v ČSSR
 • (botanika) Nedělník Jan: Rozšíření některých druhů rodu Podosphaera v ČSSR
 • (botanika) Pelnářová Olga: Rozšíření některých druhů rodu Podosphaera v ČSSR
 • (botanika) Pittnerová Zdeňka: Vliv minerálních živin na růst rostlin ve vztahu k organické půdní hmotě
 • (botanika) Pokorný Přemysl: Rozšíření některých druhů rodu Mickrosphaera v ČSSR
 • (botanika) Suchý Jiří: Floristické poměry okolí Sněžného ve Žďárských vrších
 • (botanika) Suk Miroslav: Bryologická studie pramenné oblasti řeky Oslavy
 • (botanika) Wünschová Jaroslava: Florografická studie území východně od Ivančic
 • (zoologie) Foltýnová Libuše: Problematika helmintos a její využití ve výuce na gymnáziu.
 • (zoologie) Kočka Miroslav: Dynamika oživení málo vydatných pramenů a pramenných stružek.
 • (zoologie) Koubek Pavel: Plankton malého typu nádrže se zřetelem jejího využití.
 • (zoologie) Kučerová Libuše: Příspěvek k etologii a chovu přímorožců jihoafrických (Oryx gazella gazella) a pakoňů modrých (Connchaetes taurinus taurinus).
 • (zoologie) Rolencová Gabriela: Vertikální návaznost v tematickém celku prvoci.
 • (zoologie) Seďa Jaroslav: Bentos malého typu nádrže se zřetelem jejího využití.
 • (zoologie) Sedlák Ladislav: Motýli Moravského krasu s ohledem na využití materiálu ve výuce biologie.
 • (zoologie) Smištíková-Žádníková Daniela: Plankton a kvalita vody štěrkovišť Ostrožská Nová Ves z hlediska hygienického.
 • (zoologie) Soldán Přemysl: Toxicita odpadních vod závodu Farmakon Olomouc na vodní živočichy.
 • (zoologie) Suchá Zdeňka: Entomofauna Žďárských vrchů s ohledem na školskou praxi.
 • (zoologie) Štěrbová Hana: Populační rozdíly v počtu papilárních linií mezi glyfogenními triradii a-b.
 • (zoologie) Tajovský Karel: K poznání kovaříkovitých (Elateridae, Coeloptera) jižní Moravy.

1981

 • (botanika) Bleho Štefan: Florografická štúdium vymedzenéhoúzemia v južnej časti Tribečského pohoria
 • (botanika) Dosedělová Milada: Floristická studie podhůří Drahanské vrchoviny západně od Náměště na Hané
 • (botanika) Drápalová Pavla: Vegetační a floristické poměry povodí na levém břehu horního toku Bystřice
 • (botanika) Eliášová Danuše: Jedovaté houby SSSR
 • (botanika) Gazárková Jaroslava: Jedlé houby SSSR
 • (botanika) Hanuláková Dana: Padlí na rodu Trifolium L.
 • (botanika) Macků Dana: Příměstské lesy města Brna
 • (botanika) Mlejnková Marie: Plasmopara viticola
 • (botanika) Schusterová Zdeňka: Floristická studie části fytogeografického okresu "moravské podhůří vrchoviny" západně a jihozápadně od Zastávky
 • (botanika) Slunský František: Vegetace aluvia horního toku Bystřice
 • (botanika) Urc Alan: Společenstva hygrofytů v povodí Ratibořky
 • (botanika) Zatloukalová Hana: Floristický výzkum leních louček na polesí Deštné
 • (zoologie) Balík Vladimír: Potrava plotice obecné (Rutilus rutilus L.) v nově napuštěné Mušovské nádrži.
 • (zoologie) Chytil Josef: Srovnání produkce ptáků a savců v Lužním lese.
 • (zoologie) Drápala Miloš: Vliv různých průtoků na dynamiku makrozoobentosu ve Svratce (Dalečín).
 • (zoologie) Gavorová Anna: Klidový a pracovní metabolismus sledované skupiny žen pracujících ve storjírenském provoze.
 • (zoologie) Hoddad George: Změny aktivity trávicích proteáz během vývoje Dysdercus cingulatus (Fabr.).
 • (zoologie) Kerndlová Jana: Chování čápa bílého (Ciconia ciconia) v době hnízdění.
 • (zoologie) Lédlová Marie: Vliv podání specificky účinných látek na změnu kvality spermatu kanců.
 • (zoologie) Martinovský Jaroslav: Československé druhy rodu Nephrotoma Meigen, 1803 (Diptera, Tipulidae).
 • (zoologie) Mates Josef: vize saprobních valencí makrozoobentosu tekoucích vod.
 • (zoologie) Pavlíček Vítězslav: Původ a domestikace domácích zvířat.
 • (zoologie) Uvíra Vladimír: Dynamika populací makrozoobentosu v tůních inundační oblasti Moravy u Záhlinic.
 • (zoologie) Vaňková Marie: Měření rozlišovací schopnosti zraku dětí v různých podmínkách osvětlení.

1980

 • (botanika) Blehová Mária: Florografická studie masivu K."460" v Tribečském pohoří
 • (botanika) Foralová Alena: Floristická studie jihovýchodní části fytogeograf. okresu "moravské podhůří vrchoviny" (jižně od Rosic)
 • (botanika) Grulich Vít: Taxonomická studie čs. druhů rodu Hylotelephium
 • (botanika) Hanousek Jindřich: Vegetační poměry jižního okraje Drahanské vrchoviny
 • (botanika) Jančík Josef: Floristické poměry území jihozápadně od Prostějova
 • (botanika) Křivánková Hana: Floristická studie části území mezi horním tokem Bílé vody a Bobravy
 • (botanika) Mašková Dana: Floristické poměry území severně od Vranova nad Dyjí
 • (botanika) Pisarská Jarmila: Floristické poměry velké Ostravy
 • (zoologie) Bělín Vladimír: Můrovití (Noctuidae) oblasti budovaných vodních nádrží u Nových Mlýnů.
 • (zoologie) Burešová Jana: Biologie, morfologie a vývoj přírodních populací čeledi Simulidae z okolí Lednice.
 • (zoologie) Gelnar Milan: Taxonomie a morfologie vývojových stadií motolic.
 • (zoologie) Havelka Miroslav: Biologie a možnosti laboratorních chovů některých druhů rodu Bombus (Hymenoptera, Apoidea).
 • (zoologie) Kuzdasová Hana: Základní antropometrická charakteristika pracujících pro vymezení pohybového prostoru.
 • (zoologie) Pavelka Karel: Helmintofauna mláďat racka chechtavého (Larus ridibundus L.) na jižní Moravě.
 • (zoologie) Skácel Alexandr: K poznání zoobentosu malé údolní nádrže.
 • (zoologie) Skácelová-Bauerová Olga: K poznání planktonu malé údolní nádrže.
 • (zoologie) Trnová-Kolářová Eva: Základní antropometrická charakteristika pracujících pro vymezení pohybového prostoru. Pracovní prostor pro horní končetiny žen.
 • (zoologie) Zahrádková Světlana: Saprobiologické poměry toků v aglomeraci města Brna.
 • (zoologie) Zámečníková Anna: Antropometrická charakteristika pracujúcich pre vymädzenie pohybového priestoru pre dolné končatiny mužov.