Obhájené práce

Diplomové práce: 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny práce: bakalářské | rigorózní | dizertační | habilitační

Diplomové práce 1969 - 1960

1969

 • (botanika) Bosák Ladislav: Rozšíření některých druhů rodu Trametes v ČSSR
 • (botanika) Cenková Eva: Studie k didaktice biologie rostlin v 7. ročníku základní devítileté školy
 • (botanika) Chadimová Hana: Floristické poměry území západně od Brna
 • (botanika) Filipová Nina: Vybrané kapitoly z taxonomického studia druhu Lunaria rediviva L.
 • (botanika) Hříbková Drahomíra: Květena území jihovýchodně od Znojma
 • (botanika) Kalabisová Jarmila: Rozšíření některých druhů rodu Phellinus v ČSSR
 • (botanika) Lukášková Marie: Vegetační poměry skupiny pahorků na východ od Židlochovic
 • (botanika) Najmrová Libuše: Mykózy některých léčivých aromat. rostlin
 • (botanika) Neuschlová Šárka: Fytogeografická studie o druzích Arabis turrita L., Armeria elongata (Moffm.) Koch., Campanula cervicaria L., Crepis praemorsa (L.) Tausch.
 • (botanika) Niklová-Smyčková Jana: Přehled květeny lužních komplexů Království U Grygova a Žebračky u Přerova
 • (botanika) Parolková Iva: Československé druhy subsekcí Austriacae a Euchamaedrys rodu Veronica L.
 • (botanika) Pazdírková Jana: Floristické poměry povodí Úsobrnky na Jevíčsku
 • (botanika) Pluháčková Hedvika: Floristické poměry okrajů Pavlovských vrchů u území mezi Mikulovem, Pavlovem a Milovicemi
 • (botanika) Schlegelová-Copová Jarmila: Mykosy některých aromatických a léčivých rostlin
 • (botanika) Staněk Václav: Příspěvek ke stanovení produktivity lučních společenstev dolního toku Dyje
 • (botanika) Vlašicová-Netíková Květuše: Floristický nástin území severně a jižně od obce Velatice
 • (botanika) Vodičková Magda: Proměnlivost morfologických znaků u vojtěšky seté (Medicago sativa L.) vegetativní orgány
 • (botanika) Volná Milada: Mykózy některých léčivých rostlin
 • (botanika) Zatloukal Oldřich: Nárys florografických a geobotanických poměrů Slezských Beskyd
 • (zoologie) Beklová Miroslava: Život v údolní nádrži.
 • (zoologie) Dub Miroslav: Analýza celoročního úlovku populací hraboše polního (Microtus arvalis, Pallas 1778) ze tří biotopů u Nového Bydžova a metodika zjišťování populační hustoty.
 • (zoologie) Floriánová Božena: Život v neperiodické nádrži.
 • (zoologie) Lacina Jan: Plankton odpadních rybníčků mlékáren v Telči.
 • (zoologie) Lavická Lenka: Život v potoce pod údolní nádrží.
 • (zoologie) Lorenčík Miroslav: K poznání zvířeny Křtinského potoka.
 • (zoologie) Moravec Pavel: Střevní parazitózy u vybraných dětských kolektivů na Opavsku.
 • (zoologie) Olejníček Jiří: K poznání druhů čeledi Dolichopodidae (Diptera) na Moravě.
 • (zoologie) Pár Oldřich: Metacerkárie ryb jižního Slovenska.
 • (zoologie) Ratajský František: Potrava a rozšíření bezocasých obojživelníků na jižní Moravě.
 • (zoologie) Ryšánková Vlasta: Příspěvek k poznání komárů přerovského okresu.
 • (zoologie) Válek Jan: K poznání benthické fauny řeky Bečvy v úseku Valašského Meziříčí s ohledem na čistotu vody.
 • (zoologie) Vávrová Emílie: Hlístice (Nematoda) žijící na rostlinách v ČSSR.
 • (zoologie) Vychodilová Marie: Organický drift a bentos malého typu potoka brněnského okolí.

1968

 • (botanika) Ackermannová-Dedrlová Zdenka: Rozšíření dřevokazných Basidiomycetes na meruňkách, broskvoních a mandloních na Moravě
 • (botanika) Dočekal Jaroslav: Dřevokazné Basidiomycetes na Hrotovicku
 • (botanika) Fialová Jitka: Biologické vlastnosti některých druhů společenstev svazu Agropyro-Rumicion crispi /Nordhagen 1940/
 • (botanika) Holubová Jitka: Rostlinná společenstva kopce "Hády" u Brna
 • (botanika) Jungová Brigita: Acidofilní xerothermní společenstva v širším okolí Brna
 • (botanika) Koudelová Jana: Studie o výskytu dřevokazných hub na dubu a habru
 • (botanika) Krbcová-Pufferová Marie: Taxonomická studie československých druhů rodu Scrophularia L.
 • (botanika) Kutáčová Ludmila: Floristické poměry Podradhošťské pahorkatiny jižně od města Kopřivnice
 • (botanika) Lysoňová Milada: Floristické poměry vrchu "Zelená" u Jablunkova
 • (botanika) Novotný Vítězslav: Vegetační poměry Přítlucké pahorkatiny
 • (botanika) Oulehlová-Lavická Hana: Biologické vlastnosti některých rostlinných druhů litorálu přehrad
 • (botanika) Parolková Iva: Taxonomická studie československých druhů rodu Veronika L. ze sekce Chamaedrys Griseb
 • (botanika) Zástěrová-Hanzelková Zdeňka: Taxonomická studie československých druhů rodu Arenaria L.
 • (zoologie) Babička Ctibor: Příspěvek k poznání helmintofauny lysky černé (Fulica atra L.).
 • (zoologie) Brýdlová - Švihálková Dagmar: K morfologii larev čsl. druhů čeledi Sciomyzidae Diptera).
 • (zoologie) Čunta Rostislav: K poznání parasitofauny ryb řeky Bečvy.
 • (zoologie) Daněk Augustin: K poznání parazitů ryb řeky Bečvy pod Vsetínem, Senice u Ústí a Svratky u Tišnova.
 • (zoologie) Hanák Petr: Biologie našich chrostíků.
 • (zoologie) Hrubá Olga: Zdravotně významné druhy Dipter v ČSSR.
 • (zoologie) Hudec Vladimír: K diskusi o plži Oxyrhilus inopinatus (Uličný, 1887).
 • (zoologie) Jandlová - Klímová Eva: Hlodavci v ČSSR a jejich hospodářský význam.
 • (zoologie) Kubíčková Marie: Živočišní škůdci našich lesů.
 • (zoologie) Malá Věra: Biologie hmyzu.
 • (zoologie) Maršíková Jana: K poznání cerkarií jižní Moravy.
 • (zoologie) Mátlová Naděžda: Volně žijící hlístice v ČSSR.
 • (zoologie) Obrdlík Petr: Organický drift a bentos malého typu potoka brněnského okolí.
 • (zoologie) Pelánková Milada: Výzkum fauny podzemních vod.
 • (zoologie) Resová Marcela: Brachykephalisace na území Moravy.
 • (zoologie) Rojíková Libuše: Živočišní škůdci obilnin v našich podmínkách.
 • (zoologie) Simanovová-Mičulková Dana: K rozšíření a zoogeografii čsl. druhů čeledi Sciomyzidae (Diptera).
 • (zoologie) Sukop Ivo: K poznání biomasy rheobenthosu Bobravy
 • (zoologie) Vašinová Marta: Poznání zvířeny dvou rybníků odlišných typů v okolí Třebíče v ročním profilu.
 • (zoologie) Zwyrtek Kamil: K poznání čsl.druhů čeledi Ptychopteridae (Diptera).

1967

 • (botanika) Bojková Libuše: Studie o výskytu dřevokazných hub Basidiomycetes v polesí žleby, Lesní závod Lomnice
 • (botanika) Galousková Marie: Rozšíření druhů Pleurotus dryinus, P. ostreatus, P. rudis, Lentinus tigrinus, Collybia velutipes v ČSSR
 • (botanika) Klímová Libuše: Rozšíření druhů Stereum hirsutum, S. rugosum, S. spadiceum, S. purpureum v ČSSR
 • (botanika) Kynčl Milan: Studium variability anatomické stavby nadzemních částí vybraných sort Dactylis glomerata L. v závislosti na jejich morfologii
 • (botanika) Masná Alena: Charakteristika dominant lučních fytocenos v zaplaveném území jižní Moravy z hlediska produkční ekologie
 • (botanika) Musilová Emilie: Rozšíření druhů Gloeophyllum abietinum, G. sepiarium, G. trabeum, Fomes marginatus v ČSSR
 • (botanika) Otáhalová Alexandra: Studie o mykózách růže a šeříku
 • (botanika) Pavlasová Jana: Ontogenetický vývoj některých jednoletých psamofytů
 • (botanika) Pilát Arnošt: K produkční ekologii vybraných lučních společenstev dolního Podyjí
 • (botanika) Pipalová Alena: Floristické poměry pramenné oblasti Stupavy
 • (botanika) Rosíková Stanislava: Rozšíření druhů Grifola sulphurea, Polyrorellus squamosus, Gloeoporus adustus, Gloeoporus fumosus v ČSSR
 • (botanika) Smolaková Helena: Rozšíření druhů Pholiota aurivella, Pholiota squarrosa, Pluteus cervinus, Mycena galericulata v ČSSR
 • (botanika) Trnka Pavel: Taxonomická studie českosloven. druhů rodu Tragopogon L.
 • (botanika) Uhlířová Vladimíra: Vybrané kapitoly ze studia Arabis glabra (L.) Bernh.
 • (botanika) Zdražilová Hana: Rozdíly v anatomické stavbě kořenů vybraných druhů psamofytů se zřetelem na jejich mech. vlastnosti
 • (zoologie) Baltus Jan: Laboratorní pokusy s pěstováním fauny z vysychajících tůní.
 • (zoologie) Blahová Marie: Fauna periodické návesní tůně v Mušově.
 • (zoologie) Brücknerová Marta: K poznání zvířeny Bobravy a jejich přítoků.
 • (zoologie) Čápová - Frankotová Olga: K problematice fasciolózy v ČSSR.
 • (zoologie) Doležil Zdeněk: Moravské druhy podčeledi Eristalinae (Syrphidae, Diptera).
 • (zoologie) Dvořáková Krista: Škůdci našich obilnin a kukuřice z řad členovců.
 • (zoologie) Gajdůšek Josef: Zoobenthos poříčních tůní u Mušova.
 • (zoologie) Nesvadbová Miluše: Prvoci trávicí soustavy člověka.
 • (zoologie) Pelzlová Božena: K problematice lidských helminthos v ČSSR.
 • (zoologie) Pospíšilová Dagmar: Parasitofauna žab v okolí Vranovic s ohledem na změny během postembryonálního vývoje.
 • (zoologie) Procházková Marie: Parazitofauna ryb zámeckého rybníka v Lednici.
 • (zoologie) Randýsková Věra: Parasitofauna žab v okolí Lednice s ohledem na změny během postembryonálního vývoje.
 • (zoologie) Sobotková Blanka: Zooplankton návesní tůně v Mušově.
 • (zoologie) Stejskalová Jana: Škůdci našich obilnin a kukuřice z řad členovců.
 • (zoologie) Tuša Ivan: Potravní biologie pstruha obecného (Salmo trutta m. fario) v řece Loučce během roku.

1966

 • (botanika) Dohnálková Marie: Mykosy některých okrasných rostlin
 • (botanika) Dokoupilová Ludmila: Revize české morfologické terminologie listu
 • (botanika) Doubek Miloš: Floristický nástin Santonu u Tvarožné
 • (botanika) Dvořák Zdeněk: Nárys vegetačních a květenných poměrů území dolního toku říčky Obravy
 • (botanika) Koráb Jaroslav: Rostlinná společenstva rašelinných a slatinných luk Svitavska
 • (botanika) Marek Petr: Mykosy některých okrasných rostlin
 • (botanika) Melichárek Ladislav: Stanovení počtu živých semen a plodů některých psamofytů v půdě a na jejím povrchu
 • (botanika) Sochací Magdalena: Mykosy některých okrasných rostlin
 • (botanika) Ševčíková Ivanka: Taxonomická studie českosl. druhů Conspecies valeriana officinalis L.
 • (botanika) Šimíková Marcela: Zarůstání vodní nádrže u Žermanic
 • (botanika) Šuhájková-Uhlířová Jarmila: Floristické poměry pramenné oblasti moravské Dyje
 • (botanika) Tomandlová Miluše: Floristiclé poměry rezervace Zaječí Skok a přilehlého údolí řeky Jihlavy u Jihlavy
 • (zoologie) Batek Jiří: Zooplankton sedimentačních nádrží brněnských vodáren.
 • (zoologie) Butulová Jana: K poznání parasitů ryb tůní jižní Moravy.
 • (zoologie) Pazdziora Erich: Morfologie genitálií čeledi Tabanidae (Diptera) a její taxonomický význam.
 • (zoologie) Pejčoch Milan: Příspěvek k systematice rodu Diplozoon, Nordmann 1832 (Monogenoidea).
 • (zoologie) Šír Václav: Vyučování zoologii bezobratlých na ZDŠ a SVVŠ.

1965

 • (botanika) Fikáčková-Tomšejová Jitka: Taxonomická studie českosl. druhů rodu Symphytum L.
 • (botanika) Kyjánková Libuše: Mykosy některých okrasných rostlin
 • (botanika) Losová Jana: K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomor. vrchoviny
 • (botanika) Macků Josef: Mykosy některých okrasných rostlin
 • (botanika) Martínek Jan: Studie o mykosách některých okrasných rostlin ČSSR
 • (botanika) Rokosová Věra: Hádecká planina /Příspěvek k výzkumu státní přír. reservace/
 • (botanika) Slanec Miroslav: Vybrané léčivé rostliny Jihočes. kraje, jejich rozšíření a využití
 • (botanika) Wohlgemuth Ladislav: Metodické poznámky k výuce botaniky v i. ročníku všeobecně vzdělávací školy
 • (zoologie) Brabec Lubomír: Jepice zátopového území na jižní Moravě v okolí Mušova.
 • (zoologie) Dvořáková Květoslava: Perloočky Brna a okolí.
 • (zoologie) Ošmera Stanislav: Zooplankton zátopového území na jižní Moravě v okolí Mušova.
 • (zoologie) Paquetová Maria: Copepoda Brna a okolí.
 • (zoologie) Simanov Lubor: K poznání chrostíků (Trichoptera) jižní Moravy.
 • (zoologie) Sitko Jiljí : Příspěvek k poznání helmintofauny racka chechtavého.
 • (zoologie) Starý Jaroslav: K poznání bahnomilkovitých (Limonidae, Diptera) jižní Moravy.

1964

 • (botanika) Borovka Zbyněk: Floristický nástin Velatických kopců
 • (botanika) Fiala Karel: Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy řeky Dyje
 • (botanika) Friedecká Věra: Rozšíření českosl. druhů rodu Primula L.
 • (botanika) Hobzová Eva: Fenologická pozorování na Pouzdřanských kopcích
 • (botanika) Kalová Jana: Taxonomická studie československých druhů rodu Lythrum L.
 • (botanika) Najmrová Jana: Mykósy některých okrasných rostlin
 • (botanika) Ráčilová Marta: Rostlinná společenstva hadcové stepi u Mohelna
 • (botanika) Vondráčková Marie: Mykosy některých okrasných rostlin
 • (botanika) Zichová Eva: Taxonomická studie českosl. rozrazilů ze sekce Beccabunga Griseb
 • (zoologie) Hilbert Hubert: K poznání parazitů ryb Bystřičky u Bystřice nad Pernštejnem.
 • (zoologie) Šilhan Roman: Vliv fyzikálních, netoxických insekticidů na ektoparazita drůbeže čmelíka kuřího - Dermanyssus gallinae.

1963

 • (botanika) Bártová B.: Studie o přezimování některých vodních rostlin
 • (botanika) Kolářová Ludmila: Některé léčivé rostliny Jihomor. kraje, jejich rozšíření a využití
 • (botanika) Remlová Helena: Vegetační poměry jižní části Moravského Krasu
 • (zoologie) Buš Miroslav: K poznání zvířeny Ponávky a jejich přítoků.
 • (zoologie) Jagošová Jana: K poznání vývojového cyklu očních motolic u ryb.
 • (zoologie) Křístková Vlastimila: Drátovci v půdě smrkových porostů napadených ploskohřbetkou Cephalcia abietis (L).
 • (zoologie) Kummer Jaromír: Příspěvek k poznání zooplanktonu v tůních u Brněnských Ivanovic.
 • (zoologie) Palička Pavel: K poznání komárů bodavých (Culicinae, Diptera) jižní Moravy se zvláštním zřetelem k hospodářsky nejdůležitějším druhům.

1962

 • (botanika) Danielová-Grimmová Naděžda: Taxonomická studie českosl. druhů rodu Asperula L.
 • (botanika) Dostálová Věra: Rozšíření druhů Chrysosplenium oppositifolium L., Gladiolus imbricatus L., Gladiolus paluster Gaud., Tofieldia calyculata L. na území ČSSR
 • (botanika) Dvořáková Marie: Taxomonická studie českosl. druhů rodu Lamium L. a Galeobdolon Adans.
 • (botanika) Horníčková-Kameníková Zdeňka: Příspěvek k poznání expanze některých adventivních rostlin v ČSSR
 • (botanika) Jatiová Matylda: Nástin vegetačních poměrů povodí Šlapanky
 • (botanika) Neveselá B.: Studie o přezimování některých vodních rostlin
 • (botanika) Reiterová-Fieberová Stanislava: Květní biologie některých medonosných rostlin, se zvláštním zřetelem k nektariím
 • (botanika) Španěl Petr: Floristické poměry Kojetínských luk
 • (botanika) Tetter Miroslav: Nárys vegetačních poměrů jihových. části Moravskoslezských Beskyd
 • (botanika) Urbancová Marta: Androeceum a pyl našich zástupců čeledi Caryophyllaceae
 • (botanika) Veselá Ludmila: Biologická a morfolog. pozorování na některých plevelných rostlinách
 • (botanika) Výborová-Hrbková Anna: Výskyt a šíření některých adventivních rostlin na území ČSSR
 • (zoologie) Benýšek Karel: Vývoj druhu Cloëon Dipterum.
 • (zoologie) Heliová Alena: Růst těla a spotřeba potravy během vývoje housenek martináče dubového.
 • (zoologie) Kondělka Drahomír: Crustaceoplankton tří Ostravsko-Karvinských rybníků.
 • (zoologie) Lisoňková Eva: K determinaci a cyklomorfóze některých druhů perlooček rodu Daphnia O. F. Müller.
 • (zoologie) Moravec František: Příspěvek k poznání helmintofauny našich plazů.
 • (zoologie) Nábělková Ludmila: Příspěvek k poznání helmintifauny našich žab.
 • (zoologie) Vašátko Jaroslav: K poznání pilatek okolí Žďáru nad Sázavou se zvláštním zřetelem k hospodářsky důležitým druhům.
 • (zoologie) Vejražka Jan: K poznání vodních Coleopter okolí Vranovic.

1961

 • (botanika) Chlumská Libuše: Rostlinná společenstva Čebínky
 • (botanika) Děkanovská-Boudová Marta: Taxonomická studie českosl. druhů rodu Valerianella Mill.
 • (botanika) Jasparová Jitka: Taxonomická studie československých druhů rodu Linum L.
 • (botanika) Kristová Olga: Československé druhy čeledi Vacciniaceae
 • (botanika) Mlejnková-Zemanová Jarmila: Kořenové systémy některých druhů pobřežních rostlin
 • (botanika) Růžička Ivan: Příspěvek k morfologii a taxonomii českosl. druhů čeledi Aulacomniaceae
 • (botanika) Svobodová-Vostradovská Věra: Srovnávací anatomie kořenu a oddenku některých pobřežních rostlin
 • (botanika) Unar Jiří: Rostlinná společenstva Javorové doliny v Záp. Tatrách
 • (botanika) Vladařová-Dvořáková Věra: Květena Staré Hory u Sokolnic
 • (zoologie) Beneš Jan: K poznání žížal ČSSR.
 • (zoologie) Chmela Josef: Růst a metabolismus larev pakomára Chironomus thummi.
 • (zoologie) Himmel Jan: Zooplankton rybníka Olšovce a Budkovanu u Jedovnic na Moravě.
 • (zoologie) Rusek Josef: K poznání Apterygot Moravského krasu.
 • (zoologie) Sedlák Edmund: K poznání chrostíků Moravského krasu.
 • (zoologie) Vaněk Karel: Fysiologie krevního oběhu.

1960

 • (botanika) Lišková Marie: Rostlinná splečenstva Tomanovy doliny v Záp. Tatrách
 • (botanika) Novotná Marie: Rychlost infiltrace v některých porostech v závislosti na momentní vlhkosti ve Vys. Tatrách
 • (botanika) Sedláčková Hana: Floristické poměry Tomanovy doliny v Západních Tatrách
 • (botanika) Večerek Jaroslav: Regulativní vlastnosti některých tatranských rostlin
 • (botanika) Vrtková Jarmila: Nitrofilní společenstva Tomanovy doliny v Západ. Tatrách
 • (zoologie) Borovička Jiří: Pisivky Vsetínska.
 • (zoologie) Gillar Jiří: Vliv kyanidů na některé zástupce zvířeny našich vod.
 • (zoologie) Hrabě Vít: K poznání fauny litorální zóny Kníničské údolní nádrže.
 • (zoologie) Kowalski Vladimír: Promořenost synanthropních hlodavců leptospirami v okolí Žamberka.
 • (zoologie) Rozkošný Rudolf: K poznání biocenóz Dipter zaplavených luk na jižní Moravě.
 • (zoologie) Sehnal František: Růst, látkové složení těla, celková látková přeměna a biologie několika druhů chrostíků.
 • (zoologie) Škvrnová Irena: Střevní cizopasníci a potrava ryb řeky Svratky a Svitavy.