Obhájené práce

Diplomové práce: 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny práce: bakalářské | rigorózní | dizertační | habilitační

Diplomové práce 1959 - 1950

1959

 • (botanika) Chládek František: K ekologii smilkových a třtinových společenstev v Predných Meďodolech v Belanských Tatrách
 • (botanika) Dvořák J.: Vegetační poměry skupiny větrníku na Bučovsku
 • (botanika) Konětopský Antonín: Taxonomie československých druhů rodu Erysimum L.
 • (botanika) Ondráčková S.: Nitrofilní společenstva Predných Medoďolu v Bel. Tatrách
 • (botanika) Uhrinová-Kamasová Margita: Československé druhy rodu Teucrium
 • (zoologie) Marek Milan: Změny látkového složení těla během postembryonálního vývoje dvou druhů hmyzu.
 • (zoologie) Schwarzbach Erik: Experimentální studie o morfologii hálek.
 • (zoologie) Šťáva Josef: Fauna rheobenthosu Punkvy.
 • (zoologie) Zachařová Marie: Perloočky a klanonožci inundačních tůní mezi Podivínem a Lednicí na jižní Moravě.

1958

 • (botanika) Deml Jan: Katrán tatarský (Crambe tataria)
 • (botanika) Hartman Zdeněk: Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa
 • (botanika) Pikula Jiří: Rozšiřování semen zvířaty (zoochorie) /s přihlédnutím k poměrům v ČSR/
 • (botanika) Strumhaus Zbyněk: Xerothermní květena území severně Ždánického lesa
 • (zoologie) Blažková Ludmila: Příspěvek k poznání cizopasníků ryb z řeky Svitavy a Svratky.
 • (zoologie) Hřib Josef: K poznání benthické zvířeny povodí Stupavy s ohledem na čistotu vody.
 • (zoologie) Kelnarová - Kretová Věra: Výskyt hlístic u zahnívající zeleniny.
 • (zoologie) Kučerová Soňa: Morfologie a anatomie Limnodrilus udekemianus.
 • (zoologie) Kučerová Soňa: Příspěvek k poznání československých nítěnek.
 • (zoologie) Skalníková Jaroslava: Jepice Moravy.
 • (zoologie) Spalovská Věra: Krytenky Rhizopoda, Testacea rašelinišť Hrubého Jeseníku.

1957

 • (botanika) Matoušová Ludmila: Zásakové poměry v různých druzích a v různě vlhké lesní hrabance
 • (botanika) Petrová Pavla: Ochrana půdní vlhkosti vegetačním krytem
 • (botanika) Řehořek Vladimír: Fytocenologické poměry rašelin a luk Drahanské vysočiny
 • (botanika) Rivola Milan: Československé jatrovky rodu Riccia
 • (zoologie) Ašmera Jaroslav: Studie o potravě vrabce domácího a vrabce polního.
 • (zoologie) Ergens Radim: Výsledky výzkumu monogenetických motolic ze žaber některých našich ryb.
 • (zoologie) Flasar Ivo: Měkkýši některých oblastí na Moravě a Slezsku.
 • (zoologie) Flasarová Marie: K poznání moravskoslezských Oniscoideí.
 • (zoologie) Lauterer Pavel: Ekologická a kvantitativní studie fauny křísů na polích jetele lučního pravého v okolí Brna.
 • (zoologie) Sláma Karel: Růst a celková látková přeměna některých pilatek.
 • (zoologie) Štěrba Otakar: Saprobiologická studie horní části řeky Oslavy.

1956

 • (botanika) Cink Josef: Rozšíření druhů Asplenium germanicum Weis., Asplenium trichomanes L., Asplenium viride Huds.,Asplenium pallax Dorf. na Moravě
 • (botanika) Dvořák Václav: Rozšíření druhů Asplenium septentrionale Hoffm., Asplenium ruta muraria L., Asplenium adiantum nigrum L., Asplenium cuneifolium Viv. na Moravě
 • (botanika) Plaček Jiří: Rozšíření druhů Dryopteris phegopteris Christ., Dryopteris pulchella Hay., Dryopteris robertiana Christ. na Moravě

1955

 • (botanika) Coufalová Eliška: Ekologie lesních a rašelinných mechorostu vzhledem k jejich vodní retenci
 • (botanika) Heteša Jiří: Rozvoj fytoplanktonu Hlohoveckého rybníka v letech 1954-55
 • (botanika) Hrabal Zdeněk: Vliv města Ostravy na lišejníky
 • (botanika) Hynarová Milada: Scabiosa ochroleuca a Scabiosa canescens na Moravě
 • (botanika) Ježek Lubomír: Moravské vstavače rodu Orchis
 • (botanika) Ondrušová Věra: Listové mykosy Prunus domestica
 • (botanika) Skybová Marta: Fytocenologické poměry lesu povodí Branné
 • (botanika) Staňková Jaroslava: Zásakové poměry v různých typech porostu v povodí Branné v Hr. Jeseníku
 • (botanika) Šromová Stanislava: Ožanka kalamandra zvlástě v rostlinných poměrech na Moravě
 • (botanika) Štulpová-Ferbarová Božena: Euphorbia amygdaloides L., Cyparissias L., Virgata W.K., jejich ekologie a rozšíření na Moravě
 • (botanika) Turková-Šťastná J.: Koniklec velkokvětý na Moravě
 • (botanika) Vicherek Jiří: Biologické zpevňování strží v povodí Branné v Hrubém Jeseníku
 • (zoologie) Bukalová Věra: Biologie vážek. (Odonata).
 • (zoologie) Bulva Vladimír: Fauna pramenů brněnského okolí.
 • (zoologie) Crha Jan: Příspěvek k poznání potravy ryb v mrtvém rameni řeky Dyje.
 • (zoologie) Házová Ilja: Fysiologie výživy.
 • (zoologie) Hladíková Alena: Biologie vodních měkkýšů.
 • (zoologie) Kuličenková Sylva: Příspěvek k poznání parasitických červů moravských žab.
 • (zoologie) Maslowski Oto: Nejdůležitější živočišní lesní škůdci.
 • (zoologie) Vaňurová Eliška: Vývoj housenek přástevníčka amerického na dvanácti dřevinách.
 • (zoologie) Zajonc Ivo: Příspěvek k poznání moravských žížal.

1954

 • (botanika) Ettl Hanuš: Řasová flora "Březovských" pramenů a horního toku Svitavy
 • (botanika) Figer František: Ekologická studie o lužních lesích v úvalu Svratky
 • (zoologie) Číhalová Milena: Činnostní proudy mozkové.
 • (zoologie) Číp Jan: Zvířena v ČSR.
 • (zoologie) Freitag Miloš: Člověk si přizpůsobuje přírodu svým potřebám.
 • (zoologie) Kachlíková Sylvie: Škůdci našich okopanin.
 • (zoologie) Knoz Jan: Dýchání některých Oligochaet v závislosti na teplotě vnějšího prostředí.
 • (zoologie) Musil Miloš: Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny prostoru Ketkovice-Náměšť-Mohelno.
 • (zoologie) Perutík Radomír: Příspěvek k poznání moravských vážek. (Vážky rybníků lednických a prodromus moravských vážek)
 • (zoologie) Rothschein Josef: Fauna mrtvých ramen řeky Jihlavy.
 • (zoologie) Stehlíková Jiřina: Živočišní škůdci našich ovocných stromů.
 • (zoologie) Škrášek František: Apterygota Bílých Karpat.
 • (zoologie) Štěpánková Blanka: Vodní ploštice stojatých vod jižní Moravy.
 • (zoologie) Švec Jan: Benthická fauna vsetínské Bečvy. (Faunisticko-saprobiologická studie)
 • (zoologie) Vaňura Jaromír: Vliv tepla na excitabilitu.
 • (zoologie) Vašáková Iva: Příspěvek k poznání Tabanidů ostravského kraje.

1953

 • (botanika) Kondruková Naděžda: Rozšíření nejdůležitějších leguminos moravských
 • (botanika) Kühn František: Vývoj polních plevelů během roku a za různých kulturních a stanovištních podmínek
 • (zoologie) Ambros Cyril: Osteologické rozdíly psích plemen k potřebám české archeopogie.
 • (zoologie) Holišová - Rubešová Věra: Příspěvek k poznání endoparazitů některých druhů čeledi myšovitých (Muridae).
 • (zoologie) Kočiš Milan: Endoparasitičtí červi čeledi myšovitých (Muridae) z oblasti jižní Moravy.
 • (zoologie) Petruška František: Trichoptera olomouckého kraje.
 • (zoologie) Tenora František: Biologický výzkum řeky Svitavy s ohledem na čistotu vody.
 • (zoologie) Zlámalová Maria: Morfologie hypofysy u hospodářských ryb.

1952

 • (botanika) Holzknecht Milan: Lesostepní porosty a vegetace Bílých Karpat /Problém vzniku lesostepních porostů na Bílých Karpatech/
 • (botanika) Holzknecht Milan: Lesostepní porosty a vegetace Bílých Karpat
 • (zoologie) Králová Eliška: Studie o metashongylech.
 • (zoologie) Kubíček František: Hydrobiologický výzkum sedimentačních nádrží brněnských vodáren v Pisárkách.
 • (zoologie) Vlčková Dagmar: Příspěvek k hydrobiologickému průzkumu Vranovské přehrady.

1951

 • (botanika) Dragonová Ludmila: Kulturní rostliny
 • (botanika) Sís Bohumír: Cizokrajné dřeviny Brněnských sadů
 • (botanika) Sobotková Věra: Rozšíření vinařství v Československu
 • (botanika) Špaček Josef: Studie o teplobytné mykofloře moravské.