Obhájené práce

Diplomové práce: 2018-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny: bakalářky | riga | dizertačky | habilitace

Diplomové práce 1959 - 1950

  1959

  • (bot.) Chládek František: K ekologii smilkových a třtinových společenstev v Predných Meďodolech v Belanských Tatrách
  • (bot.) Dvořák J.: Vegetační poměry skupiny větrníku na Bučovsku
  • (bot.) Konětopský Antonín: Taxonomie československých druhů rodu Erysimum L.
  • (bot.) Ondráčková S.: Nitrofilní společenstva Predných Medoďolu v Bel. Tatrách
  • (bot.) Uhrinová-Kamasová Margita: Československé druhy rodu Teucrium
  • (zool.) Marek Milan: Změny látkového složení těla během postembryonálního vývoje dvou druhů hmyzu.
  • (zool.) Schwarzbach Erik: Experimentální studie o morfologii hálek.
  • (zool.) Šťáva Josef: Fauna rheobenthosu Punkvy.
  • (zool.) Zachařová Marie: Perloočky a klanonožci inundačních tůní mezi Podivínem a Lednicí na jižní Moravě.

  1958

  • (bot.) Deml Jan: Katrán tatarský (Crambe tataria)
  • (bot.) Hartman Zdeněk: Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa
  • (bot.) Pikula Jiří: Rozšiřování semen zvířaty (zoochorie) /s přihlédnutím k poměrům v ČSR/
  • (bot.) Strumhaus Zbyněk: Xerothermní květena území severně Ždánického lesa
  • (zool.) Blažková Ludmila: Příspěvek k poznání cizopasníků ryb z řeky Svitavy a Svratky.
  • (zool.) Hřib Josef: K poznání benthické zvířeny povodí Stupavy s ohledem na čistotu vody.
  • (zool.) Kelnarová - Kretová Věra: Výskyt hlístic u zahnívající zeleniny.
  • (zool.) Kučerová Soňa: Morfologie a anatomie Limnodrilus udekemianus.
  • (zool.) Kučerová Soňa: Příspěvek k poznání československých nítěnek.
  • (zool.) Skalníková Jaroslava: Jepice Moravy.
  • (zool.) Spalovská Věra: Krytenky Rhizopoda, Testacea rašelinišť Hrubého Jeseníku.

  1957

  • (bot.) Matoušová Ludmila: Zásakové poměry v různých druzích a v různě vlhké lesní hrabance
  • (bot.) Petrová Pavla: Ochrana půdní vlhkosti vegetačním krytem
  • (bot.) Řehořek Vladimír: Fytocenologické poměry rašelin a luk Drahanské vysočiny
  • (bot.) Rivola Milan: Československé jatrovky rodu Riccia
  • (zool.) Ašmera Jaroslav: Studie o potravě vrabce domácího a vrabce polního.
  • (zool.) Ergens Radim: Výsledky výzkumu monogenetických motolic ze žaber některých našich ryb.
  • (zool.) Flasar Ivo: Měkkýši některých oblastí na Moravě a Slezsku.
  • (zool.) Flasarová Marie: K poznání moravskoslezských Oniscoideí.
  • (zool.) Lauterer Pavel: Ekologická a kvantitativní studie fauny křísů na polích jetele lučního pravého v okolí Brna.
  • (zool.) Sláma Karel: Růst a celková látková přeměna některých pilatek.
  • (zool.) Štěrba Otakar: Saprobiologická studie horní části řeky Oslavy.

  1956

  • (bot.) Cink Josef: Rozšíření druhů Asplenium germanicum Weis., Asplenium trichomanes L., Asplenium viride Huds.,Asplenium pallax Dorf. na Moravě
  • (bot.) Dvořák Václav: Rozšíření druhů Asplenium septentrionale Hoffm., Asplenium ruta muraria L., Asplenium adiantum nigrum L., Asplenium cuneifolium Viv. na Moravě
  • (bot.) Plaček Jiří: Rozšíření druhů Dryopteris phegopteris Christ., Dryopteris pulchella Hay., Dryopteris robertiana Christ. na Moravě

  1955

  • (bot.) Coufalová Eliška: Ekologie lesních a rašelinných mechorostu vzhledem k jejich vodní retenci
  • (bot.) Heteša Jiří: Rozvoj fytoplanktonu Hlohoveckého rybníka v letech 1954-55
  • (bot.) Hrabal Zdeněk: Vliv města Ostravy na lišejníky
  • (bot.) Hynarová Milada: Scabiosa ochroleuca a Scabiosa canescens na Moravě
  • (bot.) Ježek Lubomír: Moravské vstavače rodu Orchis
  • (bot.) Ondrušová Věra: Listové mykosy Prunus domestica
  • (bot.) Skybová Marta: Fytocenologické poměry lesu povodí Branné
  • (bot.) Staňková Jaroslava: Zásakové poměry v různých typech porostu v povodí Branné v Hr. Jeseníku
  • (bot.) Šromová Stanislava: Ožanka kalamandra zvlástě v rostlinných poměrech na Moravě
  • (bot.) Štulpová-Ferbarová Božena: Euphorbia amygdaloides L., Cyparissias L., Virgata W.K., jejich ekologie a rozšíření na Moravě
  • (bot.) Turková-Šťastná J.: Koniklec velkokvětý na Moravě
  • (bot.) Vicherek Jiří: Biologické zpevňování strží v povodí Branné v Hrubém Jeseníku
  • (zool.) Bukalová Věra: Biologie vážek. (Odonata).
  • (zool.) Bulva Vladimír: Fauna pramenů brněnského okolí.
  • (zool.) Crha Jan: Příspěvek k poznání potravy ryb v mrtvém rameni řeky Dyje.
  • (zool.) Házová Ilja: Fysiologie výživy.
  • (zool.) Hladíková Alena: Biologie vodních měkkýšů.
  • (zool.) Kuličenková Sylva: Příspěvek k poznání parasitických červů moravských žab.
  • (zool.) Maslowski Oto: Nejdůležitější živočišní lesní škůdci.
  • (zool.) Vaňurová Eliška: Vývoj housenek přástevníčka amerického na dvanácti dřevinách.
  • (zool.) Zajonc Ivo: Příspěvek k poznání moravských žížal.

  1954

  • (bot.) Ettl Hanuš: Řasová flora "Březovských" pramenů a horního toku Svitavy
  • (bot.) Figer František: Ekologická studie o lužních lesích v úvalu Svratky
  • (zool.) Číhalová Milena: Činnostní proudy mozkové.
  • (zool.) Číp Jan: Zvířena v ČSR.
  • (zool.) Freitag Miloš: Člověk si přizpůsobuje přírodu svým potřebám.
  • (zool.) Kachlíková Sylvie: Škůdci našich okopanin.
  • (zool.) Knoz Jan: Dýchání některých Oligochaet v závislosti na teplotě vnějšího prostředí.
  • (zool.) Musil Miloš: Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny prostoru Ketkovice-Náměšť-Mohelno.
  • (zool.) Perutík Radomír: Příspěvek k poznání moravských vážek. (Vážky rybníků lednických a prodromus moravských vážek)
  • (zool.) Rothschein Josef: Fauna mrtvých ramen řeky Jihlavy.
  • (zool.) Stehlíková Jiřina: Živočišní škůdci našich ovocných stromů.
  • (zool.) Škrášek František: Apterygota Bílých Karpat.
  • (zool.) Štěpánková Blanka: Vodní ploštice stojatých vod jižní Moravy.
  • (zool.) Švec Jan: Benthická fauna vsetínské Bečvy. (Faunisticko-saprobiologická studie)
  • (zool.) Vaňura Jaromír: Vliv tepla na excitabilitu.
  • (zool.) Vašáková Iva: Příspěvek k poznání Tabanidů ostravského kraje.

  1953

  • (bot.) Kondruková Naděžda: Rozšíření nejdůležitějších leguminos moravských
  • (bot.) Kühn František: Vývoj polních plevelů během roku a za různých kulturních a stanovištních podmínek
  • (zool.) Ambros Cyril: Osteologické rozdíly psích plemen k potřebám české archeopogie.
  • (zool.) Holišová - Rubešová Věra: Příspěvek k poznání endoparazitů některých druhů čeledi myšovitých (Muridae).
  • (zool.) Kočiš Milan: Endoparasitičtí červi čeledi myšovitých (Muridae) z oblasti jižní Moravy.
  • (zool.) Petruška František: Trichoptera olomouckého kraje.
  • (zool.) Tenora František: Biologický výzkum řeky Svitavy s ohledem na čistotu vody.
  • (zool.) Zlámalová Maria: Morfologie hypofysy u hospodářských ryb.

  1952

  • (bot.) Holzknecht Milan: Lesostepní porosty a vegetace Bílých Karpat /Problém vzniku lesostepních porostů na Bílých Karpatech/
  • (bot.) Holzknecht Milan: Lesostepní porosty a vegetace Bílých Karpat
  • (zool.) Králová Eliška: Studie o metashongylech.
  • (zool.) Kubíček František: Hydrobiologický výzkum sedimentačních nádrží brněnských vodáren v Pisárkách.
  • (zool.) Vlčková Dagmar: Příspěvek k hydrobiologickému průzkumu Vranovské přehrady.

  1951

  • (bot.) Dragonová Ludmila: Kulturní rostliny
  • (bot.) Sís Bohumír: Cizokrajné dřeviny Brněnských sadů
  • (bot.) Sobotková Věra: Rozšíření vinařství v Československu
  • (bot.) Špaček Josef: Studie o teplobytné mykofloře moravské.