Obhájené práce

Diplomové práce: 2018-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny: bakalářky | riga | dizertačky | habilitace

Diplomové práce 1949 - 1940

  1949

  • (zool.) Hudcová Olga: Metody lovení planktonu.
  • (zool.) Kretová Věra: Heterodera schachtii (háďátko řepné).
  • (zool.) Losos Bohumil: Heterodera schachtii (Schmidt) (háďátko řepné).
  • (zool.) Molík Karel: Výzkum planktonu na Vranovské přehradě.
  • (zool.) Raušer Jaroslav: Pošvatky (Plecoptera
  • (zool.) Ulrych Václav: Základní studie chování larvěnky obrovské (Tetrodontophora bielanensis).
  • (zool.) Valošek Česlav: Dějiny vývoje užitkových domácích zvířat.

  1948

  • (bot.) Brázdová Jitřenka: Monografická studie o Evropských druzích rodu Atrichum
  • (bot.) Kolářová Daruše: Léčivé byliny země moravskoslezské
  • (zool.) Kincl Miloslav: Rozšíření háďátka řepného v středočeských a severo-západočeských cukrovarech.
  • (zool.) Machyček Jiří: Výskyt háďátka řepného(Heterodera schachti)i na Moravě, záp. Slovensku a v severovýchodních Čechách.
  • (zool.) Musil Rudolf: Výzkum planktonu.
  • (zool.) Procházka Vladimír: Kníničská přehrada.

  1947

  • (zool.) Jančařík Antonín: Příspěvek k poznání fysiologie dýchání perločky Daphnia pulex.
  • (zool.) Kratochvíl Josef: Západomoravské Lycosidy a Salticidy.

  1946

  • (bot.) Drtílek Jiří: Květena pojihlaví se zvl. zřetelem k pronikání teplomil. rostlin