Obhájené práce

Diplomové práce: 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny práce: bakalářské | rigorózní | dizertační | habilitační

Diplomové práce 1949 - 1940

1949

 • (zoologie) Hudcová Olga: Metody lovení planktonu.
 • (zoologie) Kretová Věra: Heterodera schachtii (háďátko řepné).
 • (zoologie) Losos Bohumil: Heterodera schachtii (Schmidt) (háďátko řepné).
 • (zoologie) Molík Karel: Výzkum planktonu na Vranovské přehradě.
 • (zoologie) Raušer Jaroslav: Pošvatky (Plecoptera
 • (zoologie) Ulrych Václav: Základní studie chování larvěnky obrovské (Tetrodontophora bielanensis).
 • (zoologie) Valošek Česlav: Dějiny vývoje užitkových domácích zvířat.

1948

 • (botanika) Brázdová Jitřenka: Monografická studie o Evropských druzích rodu Atrichum
 • (botanika) Kolářová Daruše: Léčivé byliny země moravskoslezské
 • (zoologie) Kincl Miloslav: Rozšíření háďátka řepného v středočeských a severo-západočeských cukrovarech.
 • (zoologie) Machyček Jiří: Výskyt háďátka řepného(Heterodera schachti)i na Moravě, záp. Slovensku a v severovýchodních Čechách.
 • (zoologie) Musil Rudolf: Výzkum planktonu.
 • (zoologie) Procházka Vladimír: Kníničská přehrada.

1947

 • (zoologie) Jančařík Antonín: Příspěvek k poznání fysiologie dýchání perločky Daphnia pulex.
 • (zoologie) Kratochvíl Josef: Západomoravské Lycosidy a Salticidy.

1946

 • (botanika) Drtílek Jiří: Květena pojihlaví se zvl. zřetelem k pronikání teplomil. rostlin