Obhájené práce

Diplomové práce: 2018-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920

Všechny: bakalářky | riga | dizertačky | habilitace

Diplomové práce 1939 - 1930

  1934

  • (bot.) Prokop Bohumír: Dějiny mikroskopu se zřetelem ku studiím botanickým

  1933

  • (bot.) Dvořák Bedřich: Morfologie a anatomie trnu Robinia pseudacacia

  1930

  • (bot.) Kraus František: Průduchy u mechů